روز شهردار گرامی باد

روز شهردار گرامی باد
روز شهردار بمناسبت شهادت مهدی باکری شهردار ارومیه (اهل شهرستان میاندوآب) در 25 اسفند سال 1363 در شرق دجله نام گذاری شده است.