‍ برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف

‍ برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف
‍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، اعضای شورای تامین، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، مسئولین ادارات و جمعی از اصناف و اتحادیه های شهرستان روز چهارشنبه ۵ تیر ماه ۹۸ در محل سالن شهید رجایی برگزار شد.

‍ برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، اعضای شورای تامین، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان، مسئولین ادارات و جمعی از اصناف و اتحادیه های شهرستان روز چهارشنبه ۵ تیر ماه ۹۸ در محل سالن شهید رجایی برگزار شد.

 در این مراسم سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ضمن تبریک روز ملی اصناف و هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اصناف در هر شهری اظهار داشت: اصناف قلب تپنده هر شهری بوده و هر شهری که اصناف فعال تری داشته باشد آن شهر زنده تر‌ و پویا تر است و امروز به برکت وجود اصناف فعال ، شهر بوکان شهری پویاست وکسب رتبه های برتر اتاق اصناف و اتحادیه ها در سالیان اخیر نشان دهنده قانونمندی و تعهد مجموعه اصناف است.

 خسروپور با اشاره به نقش تاثیر گذار اصناف در روند توسعه و پیشرفت شهر افزود: با توجه به تحریم های اقتصادی، اصناف می توانند با رعایت عدل و انصاف مثل همیشه در این حوزه تاثیر گذار باشند‌.

وی در ادامه ارتباط اتحادیه ها و اتاق اصناف با بدنه اصناف را ضروری دانست و گفت هرچقدر این ارتباط بیشتر باشد اتحادیه ها تاثیرگذار تر خواهند بود.

در پایان سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با اشاره به بحث مشاغل مزاحم بیان داشت: یکی از دغدغه های اساسی مردم بحث مشاغل مزاحم بوده که امید است با همکاری اصناف بتوانیم این حوزه را ساماندهی کنیم.