بازدید فرماندار شهرستان بوکان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوکان

فرماندار شهرستان بوکان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان بازدید و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفت.

 

باباخان اسکندری در این بازدید، با تقدیر از تلاش های مسوولین و مربیان کانون پرورش فکری جهت پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان گفت: هنرنمایی اعضاء این مرکز ستایش برانگیز و مایه افتخار و خوشحالی است. وی استعدادهای کودکان عضو کانون در ارائه خلاقیت های فرهنگی، ادبی و هنری را نویدبخش آینده درخشان آن ها دانست و افزود: بی شک، این موفقیت نتیجه همت بلند و سخت کوشی مسوولین و مربیان تلاشگر کانون پرورش فکری است.