مراسم تجلیل از ورزشکاران برتر استانی وکشوری بوکان

این مراسم با حضور فرماندار شهرستان بوکان در اداره ورزش وجوانان وسالن سه هزاز نفری به میمنت دهه مبترکه فجر و تجلیل از ورزشکاران برتر استانی و کشوری برگزار شد.

 

فرماندار بوکان در این مراسم:

امروز ورزش یکی از مهم ترین راهکارهای ایجاد نشاط، سلامتی و سرزندگی در جامعه است و با توسل و توسعه ورزش بسیاری از مشکلات اجتماعی جامعه حل می شود.

وی در خصوص تاثیر ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی نیز گفت: عدم توجه به ورزش باعث بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود لذا سرمایه گذاری در حوزه ورزش علاوه بر آثار مثبت اقتصادی، در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیز بسیار موثر است.

در پایان این مراسم با اهدای لوح و هدایایی از ورزشکاران تجلیل بعمل آمد.