بازدید و رصد بازار توسط فرماندار شهرستان بوکان

همچنین شهروندان نیز می توانند در صورت برخورد با هر گونه کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و غیره با شماره تلفن 124 تماس و یا به اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف مراجعه نمایند.

📅 ٢١ اردیبهشت 1401
@Farmandaribukan