دیدار سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با مدیر شبکه بهداشت و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان بوکان

دیدار سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با مدیر شبکه بهداشت و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان بوکان
دیدار " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ،مهندس قزلجی رئیس شورای اسلامی ،جناب سرهنگ‌ احدی جانشین انتظامی شهرستان و هیات همراه با مدیر شبکه بهداشت و درمان، مسئولان و کارکنان بیمارستان شهید قلی پور بوکان و بازدید از بخش های بیمارستان و عیادت از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان

 دیدار " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ،مهندس قزلجی رئیس شورای اسلامی ،جناب سرهنگ‌ احدی جانشین انتظامی شهرستان و هیات همراه با مدیر شبکه بهداشت و درمان، مسئولان و کارکنان بیمارستان شهید قلی پور بوکان و بازدید از بخش های بیمارستان و عیادت از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان

 شایان ذکر است در این دیدار از پرسنل زحمت کش اورژانس بوکان به خاطر خدمات دهی مناسب به مصدومان انفجار کپسول گاز تقدیر شد.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan