پویش 100

کاشت 100هزار درخت به مناسبت 100 امین سالگرد تشکیل جمعیت هلال احمر

کاشت 100هزار درخت به مناسبت 100 امین سالگرد تشکیل جمعیت هلال احمر
مشارکت 70 نفر از برادران و خواهران عضو کانون های جوانان، دانشجویی ، دانش آموزی و غنچه های هلال در پویش کاشت 100 هزار نهال به مناسبت صدمین سالگرد تشکیل جمعیت هلال احمر با کاشت 177 نهال در محل روستای اینگیجه در مدت زمانی 7 دقیقه

مشارکت 70 نفر از برادران و خواهران عضو کانون های جوانان، دانشجویی ، دانش آموزی و غنچه های هلال در پویش کاشت 100 هزار نهال به مناسبت صدمین سالگرد تشکیل جمعیت هلال احمر با کاشت 177 نهال در محل روستای اینگیجه در مدت زمانی 7 دقیقه 

 

این مراسم با حضور جمعی از مسئولین با اعلام زمان توسط رئیس جمعیت هلال احمر کشور آغاز گردید.

 

پس از اعلام زمان شروع کاشت نهال ، اعضای حاضر در مدت زمانی 7 دقیقه 177 نهال را کاشتند.

 

   21 بهمن ماه 1401