برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان

 «باباخان اسکندری» فرماندار بوکان در این جلسه؛ 

 

🔷امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و آسیب های اجتماعی کشوری مدنظر است، با توجه به گستردگی این بلای خانمان‌سوز و پایین بودن سن اعتیاد، ضرورت اهمیت و جایگاه خانواده در پیشگیری از ابتلای جوانان و نوجوانان به مواد مخدر حائز اهمیت است. لذا ضروریست با استمرار و پیگیری های مداوم در این مسیر گام برداریم و به دنبال نتایج کوتاه مدت نباشیم زیرا کار فرهنگی در بلندمدت نتیجه مطلوب خواهد داد.