تصمیمات نشست مسئولین شهر با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری

تصمیمات نشست مسئولین شهر با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری
تصمیمات نشست مسئولین شهر با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری:

تصمیمات نشست مسئولین شهر با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری:

تامین اعتبار تجهیز موزه مفاخر توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال ۹۸

ادامه ساخت موزه بوکان و هماهنگی در خصوص تغییر کاربری

تامین اعتبار کمپینگ گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی

آزاد سازی دو قطعه زمین واقع در حرایم مسجد جامع و قلعه سردار و تامین اعتبار آن توسط ستاد بازآفرینی و تعین هیات کارشناسی

تامین اعتبار برای حفاظت تپه کلتپه و تپه قلایچی

واگذاری غار قلایچی به مشاور ذیصلاح برای تعین درجه غار

پیگیری جدی اداره کل میراث فرهنگی برای اخذ ردیف ملی برای پروژه های شهرستان در حوزه گردشگری

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan