بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان از اداره پست این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، باباخان اسکندری به صورت سرزده از اداره پست و واحدهای آن بازدید بعمل آورد.

در این بازدید با کارکنان این اداره دیدار و در جریان مسائل و مشکلات ونحوه خدمات دهی به ارباب رجوع قرار گرفت.