جلسه بررسی مشکلات تعاونی ژینگه

جلسه بررسی مشکلات تعاونی ژینگه
خط انتقال آب به این مجتمع صنفی سریعا اجرائی و زمین مورد نیاز جهت تبدیل پست موقت ۱۳۲برق توسط ژینگه تامین و این پست به دائمی تبدیل شود و همچنین برنامه زمانبندی جهت اتمام پروژه توسط این شرکت ارائه و مقدمات تشکیل مجمع سالیانه جهت ارائه عملکرد فراهم شود.

 جلسه بررسی مشکلات تعاونی ژینگه با ریاست خسروپور سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور هیات مدیره ژینگه و مسئولین ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 در این جلسه مقرر شد خط انتقال آب به این مجتمع صنفی سریعا اجرائی و زمین مورد نیاز جهت تبدیل پست موقت ۱۳۲برق توسط ژینگه تامین و این پست به دائمی تبدیل شود و همچنین برنامه زمانبندی جهت اتمام پروژه توسط این شرکت ارائه و مقدمات تشکیل مجمع سالیانه جهت ارائه عملکرد فراهم شود.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan