سایت گلخانه‌ سریل‌آباد

برگزاری جلسه با تعدادی از متقاضیان و سرمایه‌گذاران سایت گلخانه‌ سریل‌آباد با حضور فرماندار شهرستان بوکان، نماینده مردم فهیم بوکان در مجلس شورای اسلامی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوکان

@Farmandaribukan