🔵 احداث بازارچه سیمینه وارد فاز اجرائی شد.

🔵 احداث بازارچه سیمینه وارد فاز اجرائی شد.
🔵 احداث بازارچه سیمینه وارد فاز اجرائی شد. ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه احداث بازارچه سیمینه با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور بخشدار سیمینه ، شورا و شهردار سیمینه و دیگر مسئولان مرتبط برگزار شد.

🔵 احداث بازارچه سیمینه وارد فاز اجرائی شد. ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه احداث بازارچه سیمینه با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور بخشدار سیمینه ، شورا و شهردار سیمینه و دیگر مسئولان مرتبط برگزار شد. 🔶 در این جلسه بعد از بحث و بررسی مقرر شد با توجه با تامین اعتبار این بازارچه به میزان دو میلیارد تومان توسط صندوق کارآفرینی امید شهرداری و شورای شهر سیمینه نسبت به اخذ قرار داد با متقاضیان و شروع احداث این بازارچه ظرف دو ماه اقدام نمایند.