بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان از اجرای عملیات آسفالت روستای تبت از توابع بخش مرکزی

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان از اجرای عملیات آسفالت روستای تبت از توابع بخش مرکزی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از بخشدار سیمینه، رئیس بنیاد مسکن، مسئولین مربوطه، دهیار و شورای اسلامی روستای تبت از اجرای عملیات آسفالت روستای تبت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع بازدید بعمل آورد.

 بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان از اجرای عملیات آسفالت روستای تبت از توابع بخش مرکزی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از بخشدار سیمینه، رئیس بنیاد مسکن، مسئولین مربوطه، دهیار و شورای اسلامی روستای تبت از اجرای عملیات آسفالت روستای تبت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع بازدید بعمل آورد.

 شایان ذکر است در سال ۱۳۹۸، در مجموع تعداد ۱۷ روستای بخش سیمینه و مرکزی به مساحت ۷۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال از محل قیر مشارکتی بنیاد مسکن آسفالت خواهند شد.