دیدار معاون سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان غربی و‌هیات همراه با " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان در راستای حل مشکلات معادن سطح شهرستان بوکان

دیدار معاون سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان غربی و‌هیات همراه  با " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان در راستای  حل مشکلات معادن سطح شهرستان بوکان
در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ضمن اعتراض به اینکه ارزش افزوده معادن فعال به شهرستان بازگردانده نمیشود گفت عدم نظارت بر معادن و سلب اختیارات شهرستان در این حوزه تعدادی از روستاها را دچار مشکل جدی نموده است وی بر تشکیل کار گروه شهرستانی و نظارتی استان تاکید کرد

 دیدار معاون سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان غربی و‌هیات همراه با " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان در راستای حل مشکلات معادن سطح شهرستان بوکان

در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ضمن اعتراض به اینکه ارزش افزوده معادن فعال به شهرستان بازگردانده نمیشود گفت عدم نظارت بر معادن و سلب اختیارات شهرستان در این حوزه تعدادی از روستاها را دچار مشکل جدی نموده است وی بر تشکیل کار گروه شهرستانی و نظارتی استان تاکید کرد و خواستار حق و حقوقات دولتی معادن و ارزش افزوده حاصل از آن برای شهرستان شد.

خسروپور افزود: باید از محل ۱۲ درصد حقوق دولتی جهت بازسازی سینه کارهای متروکه معادن، اعتبارات مورد نیاز در سال ۹۸ تامین شود.

 وی با اشاره به تحقق شعار سال یعنی رونق تولید بر حمایت همه جانبه مجموعه ادارات شهرستان جهت حمایت از معادن در چارچوب قانون تاکید کرد .

شایان ذکر است در سطح شهرستان بوکان ۱۰۷ معدن به ثبت رسیده که ۴۷معدن دارای پروانه اکتشاف بوده و ۱۸ معدن نیز بصورت فعال درسطح شهرستان فعالیت دارند.