دیدار فرماندار شهرستان بوکان با مدیر توزیع برق شهرستان بوکان

دیدار فرماندار شهرستان بوکان با مدیر توزیع برق شهرستان بوکان

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان؛ روز دوشنبه (۹۹/۰۷/۰۷) «نصیری» مدیر توزیع برق شهرستان با مهندس «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان دیدار و ضمن تبریک انتصاب وی به این سمت، گزارشی از اقدمات انجام شده و وضعیت توزیع برق شهرستان ارائه نمود.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan