جلسه هماهنگی ستاد تنظیم بازار و کالا‌های اساسی برگزار شد

در این جلسه که با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد ، پس از ارایه راهکارهای دستگاه ها برای تنظیم بازار، تصمیمات لازم در خصوص تأمین و توزیع کالاهای اساسی اتخاذ گردید.