برگزاری مانور عملیات امداد و نجات، بازآفرینی و بازآموزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بوکان

روز یکشنبه 21 اسفندماه 1401 مانور عملیات امداد و نجات، بازآفرینی و بازآموزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با حضور فرماندار شهرستان بوکان، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بوکان و مسئولین ادارات برگزار شد.

 

شایان ذکر است که این مانور با هدف ارتقاء سطح آمادگی و سرعت عمل این سازمان در مواجهه با حوادث در 4 آیتم عملیاتی برگزار گردید.