به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان، روز یکشنبه 20 فروردین ماه 96 فرماندار شهرستان بوکان با حضور معاون مدیر کل آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی ، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و جمع کثیری از مردم و روحانیون منطقه علی آباد از تصفیه خانه فاضلاب این شهر بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید مقرر شد در راستای رفع بوی شدید تصفیه خانه، قسمت ورودی ساختمان پمپاژ فاضلاب بصورت سرپوشیده باشد که در این راستا طرح مطالعاتی به پیمانکار واگذار می شود.
شایان ذکر است اقداماتی در سال جاری از قبیل کاشت بیست و دو هزار اصله نهال در حاشیه محوطه تصفیه خانه جهت کاهش درصدی از بوی نامطلوب به سرانجام رسیده است