🔵 هفته نیروی انتظامی بر حماسه آفرینان عرصه عشق و ایثار و امنیت مبارک باد.

✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان
🌐 https://sapp.ir/governorboukan