دیدار فرماندار شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از معاونین فرماندار، فرمانده هان نظامی و انتظامی، شهردار ورئیس شورای اسلامی شهر سیمینه و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه با حاج آقا خلیفه زاده امام جمعه سابق بوکان


✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان
🌐 https://sapp.ir/governorboukan