برگزای جلسه تعامل و‌ هم اندیشی در خصوص مسائل کاری  و رفع اختلاف بین ادارات

 

به گزارش روابط عمومی  فرمانداری شهرستان بوکان جلسه تعامل و هم اندیشی در خصوص مسائل کاری ورفع اختلاف بین ادارات با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان ، روسای ادارات شبکه بهداشت و درمان ،گاز، ورزش و جوانان و کارشناسان فرمانداری و شبکه بهداشت برگزار شد.

 

در این جلسه مسائل مختلف از جمله  مکان یابی دو سالن سقف کوتاه ورزشی در مناطق محروم با مشارکت شهرداری  و احداث پارک ورزشی و همچنین رفع اختلاف و نحوه وصول مطالبات شهرداری از شبکه بهداشت و درمان و خدمات رسانی به مناطق خارج از محدوده  بررسی شد و  بعد از بحث و تبادل نظر  تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید ۱_دو سالن ورزشی سقف کوتاه در مناطق محروم شهر بوکان ترجیحا در پارک های در دست احداث  توسط شورا و شهرداری مکان یابی و در اسرع وقت  به فرمانداری اعلام گردد ۲مقرر شد طرح پارک ورزشی  به منظوراستفاده وگسترش وتشویق به  ورزشهای همگانی ویانیازمند فضای روبازتوسط شهرداری در زمینهای متعلق به ورزش و جوانان در پشت کشتارگاه تهیه ‌و  به فرمانداری و اداره ورزش و جوانان جهت تایید نهائی اعلام گردد ۳_حدود سه میلیارد تومان بدهی شبکه بهداشت و درمان از بابت مستحدثات شهری  به شهرداری تعین تکلیف و مقرر شد از طریق پرداخت اسنادخزانه تسویه شود  ۴_مقرر شد نقشه های خدمات رسانی به مناطق چهارگانه  خارج از محدوده که دارای تاییدیه کارگروه امورزیربنایی و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان می باشند با مشارکت شهرداری و اداره گاز  در اسرع وقت ,تدقیق  و نهائی گردد.