🔵 برگزاری جلسه آزاد سازی مسیر کنار گذر بوکان

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه آزاد سازی مسیر کنار گذر جهت آزاد سازی ۲ کیلو متر از زمینهای جنب شهرک دامداران با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و نماینده ارزیاب، مشاور، کارشناسان فرمانداری و  مالکین منطقه کلتپه در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔶 در این جلسه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان بر ضرورت آزاد سازی کامل مسیر کنار گذر تاکید کرد و گفت: فرمانداری شهرستان بوکان در کنار کشاورزان بوده و از مطالبات آنان دفاع می کند.

🔶 خسرو پور ضمن تقدیر و تشکر ویژه از کشاورزان روستای تبت و ینگیجه بابت آزاد سازی ۸ کیلومتر ، از کشاورزان و مالکین منطقه کلتپه در خواست کرد نسبت به روال قانونی آزاد سازی این مسیر رضایت دهند.

🔶 در ادامه این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مالکین، موافقت اولیه خود را نسبت به تعیین هیات کارشناسی جهت قیمت گذاری و در ادامه آزاد سازی ۲ کیلو متر باقیمانده اعلام کردند.