🔵 دیدار و تجلیل دکتر خسروی فرماندار شهرستان بوکان با خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور معاونین سیاسی و اجتماعی و برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار به مناسبت هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار


✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان
🌐 https://sapp.ir/governorboukan