🔵 بازدید دکتر خسروی فرماندار شهرستان بوکان از پروژه آبرسانی مجتمع رحیم خان(روستاهای رحیم خان- کانی کوزله- اوزون قشلاق- عبدالله اباد- سراب)

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان، دکتر خسروی فرماندار شهرستان بوکان از پروژه آبرسانی مجتمع رحیم خان(روستاهای رحیم خان- کانی کوزله- اوزون قشلاق- عبدالله اباد- سراب) بازدید کرد.


🔶 حجم عملیات:
 21 کیلومتر خط انتقال- ۱۳ کیلومتر شبکه توزیع- 640 متر مکعب مخزن ذخیره- حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق- احداث ایستگاه پمپاژ و نیرورسانی باپیشرفت فیزیکی پروژه ۹۵ درصد واعتبار هزینه شده تا این مورخه: ۲۴۲۳۷ میلیون ریال
اعتبار مصوب سال عمرانی ۱۳۹۶:  ۴۵۸۷ میلیون ریال با تخصیص صد در صد


 🔶 شایان ذکر است با اتمام این پروژه تعداد ۵ روستا با  ۸۸۴ خانوار و جمعیت ۲۹۱۴ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.


✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان
🌐 https://sapp.ir/governorboukan