جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و سعید نمکی معاون سازمان برنامه و بودجه ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان
🌐 https://sapp.ir/governorboukan