‍ 🔵جلسه بررسی و ساماندهی وضعیت شهرک جوانان و سکونتگاه های غیر رسمی روستاهای ینگیجه و حصار با ریاست "خسروپور" معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی ، روسای ادارات ذیربط ، دهیاران و اعضای محترم شورای اسلامی روستاهای ینگیجه و حصار در محل فرمانداری بوکان برگزار گردید .


✍در این جلسه پس از بحث و بررسی وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب و نظر به اهمیت این مناطق در پایان مقرر گردید :

🔶فرمانداری شهرستان بوکان با طرح موضوع ساماندهی برق شهرک جوانان در کمیته برنامه ریزی شهرستان نسبت به تأمین بخشی از اعتبارات این پروژه اقدام نماید.


🔶اداره برق شهرستان بوکان در اسرع وقت نسبت به طراحی و اجرای شبکه برق شهرک جوانان اقدام نماید .


🔶اداره آب و فاضلاب روستایی جهت تأمین آب شرب شهرک جوانان اقدامات لازم را معمول و با ارئه راهکار نسبت به حل این مشکل اقدام نماید .


🔶بنیاد مسکن شهرستان بوکان در اسرع وقت نسبت به نقشه برداری شهرک جوانان و تهیه کدهای کف و بر اقدام نماید ، همچنین بازنگری طرح هادی روستاهای ینگیجه و حصار را پس از تأمین اعتبار در دستور کار خود قرار دهد .